Domácí stránkaPlastové výrobkyIndikátory PHMKontakty
 Plastové jímky Plastové septiky Odlučovače ropných látek Odlučovače tuku Měrné šachty  

Výrobky z plastu jsou vyráběny z polypropylenových desek a stěnových prvků. Spojování je prováděno svařováním švýcarskou technologii LEISTER. Příznivé mechanické fyzikální vlastnosti zabezpečují vysokou životnost, velkou odolnost proti opotřebeni. Umožňují snadné čištění a hygienickou nezávadnost. Mají všestranné použití ve stavebním, chemickém, potravinářském průmyslu, zemědělské výrobě a všude tam, kde je třeba dbát o životní prostředí. Veškeré výrobky které musí být nepropustné, jsou zkoušeny na vodotěsnost. Další výhodou výrobků z plastu je jednoduchá montáž a přeprava.

 
 Stájová zařízení Atypická zařízení  
A – PLASTOVÉ  JÍMKY

Vyrábí se na zakázku t. j. dle podkladů zákazníka s ohledem na prostorové možnosti. Jímky lze vyrábět hranaté, nebo válcové popřípadě lze jímky svařovat přímo na místě. Jímky je možno propojit a tím získat potřebnou kapacitu. Na jímky lze přivařit různé potrubí, držáky a další díly pro namontování potřebných technologiích. Vyrábí se podle potřeby bez víka nebo s víkem.

B – PLASTOVÉ  SEPTIKY

Septiky jsou určeny pro biologické čištění odpadních vod a následné připojení na splaškovou kanalizaci nebo zemni filtr podle povolení příslušného orgánu. Velikost septiků je dle projektové dokumentace, popřípadě objednávky zákazníka. Septiky se vyrábí hranaté nebo válcové s přihlédnutím k prostorovým možnostem. Velikost nátokového a výtokového potrubí se provádí dle velikosti potrubí kanalizace a materiálu, ze kterého je kanalizace. Septiky se vyrábí s víkem nebo bez víka. Ve víku jsou vlezové otvory, které umožňují čištěni a kontrolu funkce.

C – ODLUČOVAČE  ROPNÝCH  LÁTEK

Velikost je odvozena od množstvi průtoku a znečištěni odpadní vody. Lze je použit jako samostatnou čistící jednotku nebo zařadit jako stupeň v čisticím procesu.

D – ODLUČOVAČE   TUKU

Velikost odlučovače se řídí podle množství průtoku odpadních vod. Slouží k zachyceni tuků z odpadních vod kuchyňských, restauračních a potravinářských provozoven. Vody z těchto provozoven vykazuji vysoké hodnoty obsahu tuků, který není možné odvádět do kanalizace nebo čistírny odpadních vod. Odlučovače se vyrábí jako dvou komorové s možností odstraňování separovaného tuku, nebo se zásobníkem.

E – MĚRNÉ   ŠACHTY

Slouží k měření množství a odběru vzorků odpadních vod vytékajících z čistíren a pod. Čerpací šachty slouží k přečerpáváni odpadních vod z míst níže položených do spádové kanalizace. Kanalizační šachty splňují požadavky na vodotěsnou kanalizaci. Velikost a průměr šachet, průměr a množství potrubí dle přání odběratele.

   
F – STÁJOVÁ   ZAŘÍZENÍ

Pro zemědělské podniky a drobné chovatele se vyrábí různé plastové žlaby, které se liší profilem i délkou dle potřeby a použití. Vyrábí se ohřevné desky a samo krmítka pro selata. Samo krmítka se vyrábí i pro odchov a výkrm prasat. Pro odchov telat se vyrábí vzdušné budky včetně ohrádky na výběh. Dále se vyrábí nádrže na postřikovače, které mají několika násobně větší životnost než původní. Pro zdravé klima ve stájích vyrábíme díly pro přívod a výměnu vzduchu, které v těchto prostorech mají podstatně delší životnost a údržbu než vyráběné z plechu a železa. Provádíme vložkování odpadních kanálů včetně jímek.

 
G – ATYPICKÁ ZAŘÍZENÍ A VÝROBKY

Další výrobou jsou výrobky, které nahrazují výrobky z betonových dílců, dřeva, nebo železných plechů a dílců. Tyto výrobky vyrábíme dle plánu a potřeby odběratelů. Jedná se na přiklad  dílů a celků pro pekárny, řezníky, potravinářské výrobny i domácnosti a podobně. Materiál má atest pro styk s potravinami.