Domácí stránkaPlastové výrobkyIndikátory PHMKontakty
 Sonda ES1 Sonda EK101 Sonda EK101S Sonda EKP 301 Sonda EPS1 Sonda EK 201 Plovákový ovladač K506 Držák DS Držák DU Držák DT  

Snímací sondy jsou určeny pro indikaci ropných látek na vodní hladině nebo v suchých jímkách, případně i v nádržích PHM. Jejich funkce je možná pouze ve spojení s vyhodnocovacím zařízením typu VS 2, které od roku 1999 plněnahrazuje dříve vyráběné typy VSS-0, VSS-1, VS5  a částečně OILDEVICE IV-4.

Sonda  ES01

Ponorná elektroda, určená pro všechny druhy PHM. Vhodná do míst, kde přítomnost ropných látek se předpokládá, avšak jejich množství nesmí překročit stanovenou výši, aby nedošlo k jejich úniku do vodního toku.

Sonda EK 101

Plovoucí elektroda- snímač kopíruje hladinu. Je vhodná pro všechny druhy PHM, kromě těžkého topného oleje. Je určena pro malé vodní toky, průtočné i bezodtokové jímky a suché šachty, kde se přítomnost ropných látek může vyskytovat pouze v havarijních případech. Snímatelná výška ropného produktu může být seřízena v rozsahu 0,5 až 25 mm. Ve speciálních případech možno nastavit 0,2 mm. Sondou snímatelný výkyv hladiny je 400 mm.

Sonda EK101S

Modifikace sondy EK 101 pro místa, kde je  nutno sledovat výkyv hladiny vody větší než 400 mm a maximálně 2000 mm. V případě potřeby většího výkyvu hladiny se užívá doplŇující plovoucí zařízení.

Sonda EKP 301

Nástřiková elektroda- je určena k identifikaci benzínu, nafty a leteckého ptroleje. Její využití je omezeno na jedno použití s možností renovace. Je vhodná pro kontrolu suchých i zavodněných šachet a vrtů- místa skladování PHM  v podzemních nádržích.

Sonda EPS1

Ponorná elektroda indikuje přítomnost uhlovodíkových látek težších než voda. Vhodná pro provozy, kde se ve větším rozsahu pracuje s látkami jako je např. perchloretylen, trichloretylen, tetrachloretylen a pod.

Sonda EK 201

Indikuje přítomnost ropné látky, nebo vody v kontrolní jímce, kteráje za normálních provozních podmínek v suchém stavu. Je vhodná do míst časté manipulace a skladování PHM v nadzemních nádržích. V některých případech lze sondu použít pro kontrolu meziplášťového prostoru podzemních nádrží PHM. Minimální vrstva kapaliny nutná pro reakci sondy je 30 mm. Vodu a ropnou látku sonda nerozlišuje.

Plovákový ovladač K506

Používá se k signalizaci maximální výšky hladiny kapalin v nádržích, nebo k automatickému ovládání čerpacího soustrojí v závislosti na výšce hladiny kapaliny v nádrži. Je určen především jako prevence havarijních úniků ropných produktů - proti přeplnění nádrží při naskladňování. Zařízení signalizuje 95% naplnění objemu nádrže a přeplnění na 97%.

Pro správné určení typu ovladače jsou nutné tyto údaje:

  • průměr nádrže
  • objem nádrže
  • tvar a způsob jejího uložení

Doplňková zařízení - držáky sond

Držák DS

Používá se k sondám ES 01, EK 101, EPS 1 a M1 v místech, kde za běžných provozních podmínek nepřesáhne hladina vody výšku 800 mm ode dna, případně pak v suchých kontrolních jímkách.

Držák DU
Používá se k sondám ES 01, EK 101, EPS 1 a M1 v místech, kde je stálá hladina vody větší než 800 mm.
Držák DT

Používá se ve spojení s tříplovákovou sondou EK 101S.

Na všech typech držáků je osazena elektroinstalační krabice, určená k propojení sondy s vyhodnocovacím zařízením. Pro sondy typu EKP 301, EK 201 a plovákový ovladač K506 se držáky nepoužívají a spojovací krabice jsou montovány podle podmínek na stávající konstrukce.

Speciální požadavky na rozměry držáků i snímacích sond lze s námi konzultovat a vyrobit sondy přímo pro danou lokalitu, která je specifická pro dané prostředí.